Category: Musikal

Musikalklassiker

Musikaler är en genre av musiken som står lite för sig själv. Det är ungefär lika delar musik som det är teater och är en speciell upplevelse. Inte sällan har de som blivit de största och populäraste musikalerna kommit från

Top